Звіт директора школи

Звіт директора школи про підсумки роботи Плугатарського ЗЗСО І – ІІІ ступенів за 2020 – 2021 навчальний рік

Закінчився 2020-2021 навчальний рік, протягом якого нам знову прийшлося працювати дистанційно. А це вплинуло на результати роботи. І як сказав Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет рівень освіти по Україні знизився на 8% завдяки дистанційному навчанню.

Як директор школи, у своїй діяльності протягом звітного періоду, я керувалася Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора школи, законодавством України,санітарним регламентом іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.

1. Загальна інформація про школу.

Плугатарський загальноосвітній заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів є комунальною власністю Талалаївської селищної ради Прилуцького району Чернігівської області. Будівля школи прийнята в експлуатацію 1990 року, і 1 вересня ми відмічати 30 річчя школи. На жаль завдяки карантину ми не змогли відсвяткувати цю дату так, як хотілось би.У 2020-2021 навчальному році працювало 22 педагогічні працівники, з них 1 сумісник та 9 працівників з числа обслуговуючого персоналу. На кінець навчального року кількість учнів становила 83 . Учні 1-4 класів школи були охоплені групою продовженого дня.

2. Кадрове забезпечення.

У 2020-2021 навчальному році штатними працівниками школа була забезпечена на 100%. Всі педагогічні працівники мають вищу освіту.

а) кваліфікаційні категорії:

- «Спеціаліст вищої категорії» -13осіб;

- «Спеціаліст І категорії» - 4 особи;

- «Спеціаліст ІІ категорії» - 1 особа;

- «Спеціаліст» - 3 особи.

б) педагогічні звання:

- «Старший вчитель» - 9 осіб.

- «Вчитель-методист» - 1 особа.

- Відмінник освіти України- 3 особи.

Відповідно до вимог сучасної освіти всі учителі школи протягом навчального року підвищували власний професійний рівень через самоосвітню діяльність та навчаючись на курсах дистанційного навчання при ЧОІППО ім.. К.Ушинського та інших освітніх платформах. Курси, які вчителі проходили на різних платформах, визнавалися на засіданнях педагогічної ради, розроблено положення про визнання курсів ПК, заслухане і обговорене на педраді, затверджене наказом по школі.

Важливим резервом підвищення педагогічної майстерності вчителів, ефективності навчально-виховного процесу є атестація педагогічних кадрів. В цьому році проатестовано троє педагогічних працівників. Болотіна О.Л. та Прохорчук О.В. підтвердили власну майстерність з відповідної категорії та педагогічне звання, Ляшенко С.М. підвищила свою кваліфікаційну категорію на «спеціаліста І категорії». Вчитель музики Абовян Н.І. здобула другу вищу освіту закінчила Ніжинський університет ім..М.Гоголя.

ІІІ.Методична робота

Згідно з положенням Конституції України, законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національної державної програми «Освіта» («Україна ХХІ століття»), державної програми «Вчитель», Національної доктрини розвитку освіти і науки України, головного управління освіти і науки Чернігівської облдержадміністрації, районного відділу освіти, у 2020 – 2021 навчальному році педагогічний колектив розпочав роботу над реалізацією науково-методичної проблеми «Самовдосконалення вчителя й учня, розвиток їхньої особистості в умовах розбудови нової української школи». Та, на жаль, запровадження карантину у зв’язку із поширенням захворювання на коронавірус, внесло корективи в роботу школи. Всі учителі, розуміючи важливість збереження здоров'я вихованців, проводили заняття відповідно до вимог МОЗ; перебуваючи на дистанційній формі роботи, опановували індивідуальні та колективні форми спілкування з учнями, працювали над підвищенням власної кваліфікації на різних освітніх Інтернет-платформах, створювали презентації, уроки, тестові завдання для перевірки знань.

Протягом навчального року у рамках реалізації навчально-методичної проблеми пройшли нестандартні педагогічні ради: педрада-круглий стіл «Нова українська школа: простір освітніх можливостей» (жовтень 2020 р.); «Спрямування діяльності педагогічного колективу на забезпечення ефективності навчально-виховного процесу, створення простору нових освітніх можливостей, формування компетентностей, необхідних для успішної самореалізації в суспільстві» (січень 2021 р.); «Нестандартні форми виховної роботи в умовах НУШ як засіб розвитку творчої активності учнів» (березень 2021 р.) та « Інклюзивна освіта – форма здобуття освіти дітьми з особливими освітніми потребами» (травень 2021р.)

У 2020-2021 навчальному році проводилися заходи, спрямовані на підвищення самовдосконалення вчителя, розвиток його особистості професійної майстерності, культури, мислення, світогляду. Основними формами методичної роботи були і залишаються ШМО, опорна школа початкової ланки. Згідно з річним планом, кожне методичне об'єднання працювало над проблемами, які були спрямовані на розвиток педагогічної творчості, пізнавальної активності та здібностей учнів, роботу з обдарованими дітьми. Належну увагу педагоги школи приділяли науково-методичному, інформаційному процесу, впровадженню нових освітніх технологій, вдосконаленню змісту виховання, вивченню комплексних інноваційних підходів до організації життєдіяльності сучасної школи. На початку навчального року була спланована робота ШМО, протягом року були проведені заплановані засідання, проводилися відкриті уроки, виховні години. Для підвищення рівня ефективності сучасного уроку вчителі початкових класів широко впроваджують в практику своєї роботи елементи педагогічного досвіду колег, використовують інтерактивні технології навчання для формування компетентностей як інтегрованого результату освітньої діяльності. Усі вчителі початкових класів брали активну участь в роботі ШМО: акцентувалася увага на питаннях самоосвіти ; перед кожним з педагогів ставилася задача – не просто працювати над вибраною темою, а обов’язково поділитися досвідом своєї праці. Це і майстер-клас «Ранкові зустрічі» (вч. Павлиш Л.М.), «Я це роблю так. Щоденні 5. Щоденні 3» (класоводи 1-3 кл.). цікаво пройшов «Аукціон методичних ідей», на якому вчителі поділилися досвідом використання інтерактивних форм організації освітньої діяльності молодших школярів на уроках математики: «перевернуте» навчання (Павлиш Л.М.), кейс-метод (Коваль К.І.), проектна діяльність (Малій Т.А.), вправи на розвиток критичного мислення (Смілик Л.М., Несен Л.В.).

ШМО вчителів суспільно-гуманітарних дисциплін провело у 2020-2021 н.році 5 запланованих засідань, на яких опрацьовувалися нормативні документи, методичні рекомендації шодо вивчення предметів гуманітарного циклу. Особлива увага приділялась обговоренню таких питань: застосування STEM-освіти на уроках предметів гуманітарного циклу, навчальні квести на уроках і в поза навчальній діяльності, проблеми формування мотивації навчальної діяльності здобувачів освіти.

Методичне об'єднання вчителів природничо-математичного циклу здійснювало роботу над методичною проблемою «Розвиток творчого потенціалу вчителя в умовах розбудови НУШ» і втілювало в життя концепцію творчого потенціалу вчителя як шлях до розвитку творчої особистості учня, впроваджувало ідеї творчого підходу в практичній діяльності кожного вчителя. Велася підтримка дослідницької роботи учнів: вчитель біології Скорход Р.М. разом із ученицею 11 класу Бондар К. провели дослідження регіонально рідкісних видів флори Талалаївського лісництва, ця робота була представлена на ІІ етапі захисту робіт членів МАН. Учитель Бовкун І.М. провела відкритий STEM-урок у 6 класі «Основні процеси життєдіяльності рослин. Фотосинтез та дихання», надіслала на освітянську платформу «Наурок» конспект уроку біології у 10 класі з теми «Фотосинтез», брала участь в обласному фотоконкурсі «Наш сад». Учитель математики Загурська Л.М. провела цікавий STEM-урок математики в 5 класі з теми «Площа прямокутника і квадрата», вчитель географії Буша Н.В. урок у 6 класі з теми «Світовий океан». Учитель фізики Болотіна О.Л. провела відкритий урок-проєкт у 9 класі «Око як оптична система», під час тижня фізики учні під керівництвом вчителя розробили проект «Фізика на кухні», малювали газети, проводили досліди, конкурси, змагання. Учителями були підготовлені та захищені з доступним поясненням на засіданнях ШМО ряд питань: презентація «Інноваційні технології у навчанні в сучасній школі в умовах НУШ» (Бовкун І.М.); «Впровадження STEM-технологій з використанням міжпредметних зв’язків як засобів формування наукового світогляду здобувачів освіти» (Павлиш С.М.), «Про особливості проведення навчальних проектів на уроках предметів природничо-математиного циклу».

Однією з форм роботи з педагогічними кадрами була активна участь учителів нашої школи в роботі районних предметних методичних об’єднань, багато вчителів школи були керівниками РМО. Цього навчального року на базі нашої школи не проводилося РМО вчителів через карантинні обмеження. Вчителі брали участь в роботі РМО дистанційно..

У сучасному світі великого значення набуває вміння педагогів працювати за новітніми технологіями, використовувати в своїй роботі інформаційно-комунікаційні технології. Тому всі учителі школи протягом року демонстрували вміння використовувати ІКТ у своїй повсякденній роботі, застосовуючи їх на уроках та позакласних заходах, а також для підвищення кваліфікації, проходячи курси. Вчителі, які мають звання та вищу кваліфікаційну категорію, взяли участь у роботі «Школи педагогічної майстерності». Члени ШМО природничо-математичного циклу працювали над впровадженням STEM-освіти в практику своєї діяльності, вивчали на засіданнях теоретичні питання, цікаво провели уроки Загурська Л.М., Скороход Р.М., Буша Н.В., Болотіна О.Л., Бовкун І.М. За підсумками обласного освітнього проєкту «Моя Україна – єдина та вільна»(до 30-ї річниці незалежності України) заступник директора школи з виховної роботи Буша Н.В. стала переможцем районного етапу конкурсу..

Педагогічний колектив протягом навчального року проводив активну самоосвітню роботу з проблеми впровадження сучасних форм організації навчально-виховного процесу: шукалася відповідна інформація з даної теми у всесвітній мережі Інтернет, опрацьовувалася відповідна фахова література, проводилися уроки з використанням новітніх технологій навчання виховання.З метою розвитку інтересу до знань, навчальних предметів до плану роботи школи було включено проведення предметних тижнів з української мови та літератури, фізики..

Традиційною була участь учнів школи у Міжнародних предметних конкурсах цього навчального року, активними вихованці були в українознавчій грі «Соняшник», математичній «Кенгуру», фізичній «Левеня», за що отримали дипломи та призи. Також Болотіна О.Л. залучила наших учнів до участі в інтернет-олімпіадах з математики, фізики та астрономії, природничих дисциплін «Година Землі» , Буша Н.В. – з географії та інформатики. Іхні вихованці показали непоганий результат, отримавши Дипломи переможців та сертифікати учасників.

Значна увага протягом навчального року відводилася питанню виховання учнівської молоді. Класоводами та класними керівниками проводилися виховні години, індивідуальні бесіди; учні брали участь у шкільних святах, які проходили в умовах карантину у формі онлайн-презентацій, виставок, квестів. Велику увагу приділяла підготовці та проведенню всіх шкільних заходів та висвітленню їх у соціальних мережах та на сайті відділу освіти педагог-організатор Ляшенко С.М.. Також учні брали участь та стали переможцями у конкурсі дитячих малюнків та робіт декоративно-прикладної творчості на протипожежну та техногенну тематику «Пожежі краще запобігти»( Бондар К.), Всеукраїнському конкурсі малюнка «Охорона праці очима дітей (Потеряйко Л.)

Значна роль протягом навчального року відводилася спортивно-масовій роботі. Діти із задоволенням займаються спортом, відвідують баскетбольний гурток при Талалаївській ДЮСШ на базі Плугатарського ЗЗСО І-ІІІ ст, який діє завдяки вчителю фізкультури Чепелю В.Г., який не шкодуючи власного вільного часу займається з дітьми. Шкільні баскетбольні команди за можливості проводили дружні зустрічі із командами шкіл району. Баскетбольна команда підлітків 2006-2007 року народження у турнірі в Харківській області зайняла друге місце, а юні баскетболісти 2009-2010 року народження, беручи участь у турнірі в Чернігові хоч і не зайняли призових місць, але були достойними суперниками вихованцям обласних спортивних шкіл міст Чернігова, Сум та Києва. Жіноча команда під керівництвом Чепеля В.Г. зайняла ІІ місце у Відкритій першості Сумщини. Учні нашої школи брали активну участь у районних змаганнях з футболу, волейболу. На жаль, районна спартакіада не була завершена через карантин..Захоплення дітей спортом має великий позитивний результат, адже це зміцнює фізичний стан учнів і пропагує здоровий спосіб життя підлітків. І велика заслуга в цьому вчителя фізкультури Чепеля В.Г., який всім серцем вболіває за учнів та їх фізичний і моральний стан

.

Адміністрацією школи постійно здійснювався контроль за підготовкою вчителя до уроку, ведення шкільної документації, вивчення стану викладання окремих предметів: математики, історії України, рівень навчальних досягнень здобувачів освіти 2 класу НУШ. Дані матеріали узагальнювалися наказами по школі.

Постійною проблемою нашої школи є зв'язок із навколишнім світом. Учителі закладу мають великий педагогічний досвід,і свої роботи друкують на освітньому сайті «На урок» ( Загурська Л.М., Болотіна О.Л, Буша Н.В., Демченко В.Г.).

4. Навчальна діяльність учнів.

Протягом 2020-2021 навчального року робота педколективу була спрямована на особистісно-зорієнтоване навчання і виховання здобувачів освіти, формування та розвиток учнівських компетентностей. Велика увага у школі приділяється охопленню дітей навчанням. Станом на 1 вересня 2020 року до першого класу були залучені всі діти, яким виповнилось 6 років, а це 5 учнів. З них 2 учні відвідували дитячий садок.У школі за індивідуальною формою навчання навчається 4 учнів 7 класу. Два учні навчаються в інклюзивному класі: Ярмак В. – 3 кл та Топчій Н.-2 кл.

Профільне навчанняв 10 – 11-х класах за вибором учнів та батьків згідно з рішенням педагогічної ради здійснюєтьсяшляхом поглибленого вивчення біології в 10-11 кл.Для випускників школи були організовані індивідуальні заняття з метою підготовки їх до ЗНО : математика, укрмова, історія України..

Робочий навчальний план Плугатарської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на 2020-2021навчальний рік розроблений на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», чинних Державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, Концепції профільного навчання в старшій школі .

Години варіативної складової навчального плану розподілено відповідно до типу навчального закладу, запитів учнів та батьків, якісного складу педагогічних кадрів, навчально-методичного та матеріально-технічного забезпечення.

При розподілі годин варіативної складової робочого навчального плану враховано, що гранично допустиме навантаження вираховується на одного учня, а уроки фізичної культури не враховуються при визначенні цього показника.

Гранично допустиме навчальне навантаження учнів встановлено відповідно до вимог Закону України «Про загальну середню освіту» з урахуванням санітарно-гігієнічних норм.

Значну увагу педагоги приділяли роботі з обдарованими дітьми. У школі створюються умови для розвитку інтересів і нахилів кожної дитини, стимулюється їхнє творче вдосконалення. При методичному кабінеті створено банк даних на обдарованих дітей. У жовтні 2020 року у школі пройшов І етап Всеукраїнських предметних олімпіад, у якому взяли участь 25 учнів 6-11 класів, що становить 63% від загальної кількості учнів цих класів. Загальною тенденцією шкільного туру є небажання учнів брати участь або невиконання більшої частини завдань. Невелика кількість учнів із задоволенням виконувала завдання, показавши при цьому непоганий рівень знань із кількох предметів: Бондар К. – 7, Пустовий Я. – 9, Проценко Б. - 4. На жаль проведено було у ІІ етапі тільки олімпіаду з української мови та літератури, в ній перемогу здобули Яковенко Валерія (10 клас, вч. Прохорчук О.В.) та Бондар К. (11 кл., вч. Яресько Н.В.). Учениця 11 класу Бондар К. стала учасницею захисту наукових робіт у Чернігівському відділенні МАН. ЇЇ робота «Дослідження регіонально рідкісних видів флори Талалаївського лісництва» була визнана кращою серед шкіл Талалаївської селищної ради та представлена на ІІ етапі захисту робіт учнів-членів МАН України. Традиційною була участь учнів школи у Міжнародних конкурсах знавців рідної мови ім.. П.Яцика та ім.. Т.Шевченка, які проводилися відповідно до вимог часу в онлайн-форматі. Учениця 6 класу Несин В. стала переможцем ІІ етапу ХІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді ім.. Т.Шевченка у 2020-2021 навчальному році.

Чотири учні(4,8%) закінчили навчальний рік на високий рівень і нагороджені похвальним листом: Ярмош К. і Лобань А. ( 4кл) , Несин В.(6 кл)., Бондар К.(11 кл). Випускниця Бондар Катерина нагороджена срібною медаллю «За досягнення у навчанні». Всі учні 1-8, 10 кл рішенням педради від 26.05.2021р переведені до наступних класів.На достатній рівень закінчило 20 учнів (24 %).

5. Зовнішнє незалежне оцінювання.

Традиційно в Україні йде впровадження процесу зовнішнього незалежного оцінювання учасників вступної кампанії у ЗВО, в поточному році 6 учнів 11-го класу зареєструвались на проходження ЗНО, але два відмовились(Коваль.Н. і Ховрик Ж.) і 4 учні склали ЗНО- 2021.Поки що результатів ми не маємо, але по попередніх розрахунках Катя Б. підтвердила свої знання високого рівня .Муха Н.- 147 б з хімії.

6. Виховна та позакласна робота.

Виховна робота в закладі спрямована на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», основних аспектів Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року.

Виконувались основні засади Концепції національної системи виховання дітей та молоді у національній системі освіти, положення програми Міністерства освіти та науки України «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 кл. загальноосвітніх навчальних закладів України», Концепція громадянського виховання, національна Програма патріотичного виховання та інші.

У вересні обстежено житлово-побутові умови соціально незахищених категорій сімей, в яких проживають учні школи, оформлено соціальний паспорт школи. Було виявлено, що станом на 1 вересня 2020 року у школі налічується: 2 дитини позбавлені батьківського піклування, 2 дітей з малозабезпечених сімей, 11 дітей з багатодітних сімей.

Проводиться робота з попередження дитячого травматизму серед учнів. Проведено планові бесіди, інструктажі. Із метою активізації роботи з попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму та запобігання бездоглядності серед неповнолітніх, у вересні було проведено Всеукраїнські рейди: «Урок» та «Увага! Діти – на дорозі!», Тиждень безпеки дорожнього руху.

Аналіз стану виховної роботи показав, що всі класні керівники планують виховну роботу з класом: обраний напрям та виховна проблема, над якою працюють протягом року; складені психолого-педагогічні характеристики класів; визначені завдання на навчальний рік. Складено графік проведення виховних годин, які проводилися у зручний для дітей та класних керівників час та з врахуванням карантинних вимог. Класні куточки оформлені відповідно до вимог.

Протягом 2020-2021 н.р. класними керівниками, педагогом-організатором проведена достатня виховна робота: виховні заходи, виставки малюнків, тематичні тижні, відзначення пам'ятних дат (відео- та фото-звіти розміщувалися на сайті школи). Учні школи залучались до активної участі в різноманітних шкільних та районних заочних заходах, що сприяло розвитку індивідуальних здібностей та особливостей учнів, розвитку їх талантів.

Із метою формування почуття патріотизму у підростаючого покоління, поглиблення знань дітей з історії рідного краю, залучення учнівської молоді до краєзнавчої та пошуково-дослідницької роботи, у школі склалася і діє система національно-патріотичного виховання учнів.

До Всесвітнього дня Миру, що відзначається 21 вересня, учні школи приєдналися до Всесвітньої акції «Голуб миру».

Напередодні Дня українського козацтва та Дня Захисника України, з метою популяризації українських традицій, любові до рідної землі у закладі було проведено

· флешмоб «З Україною в серці»;

· спортивні змагання «Козацькі забави»;

· уроки мужності до Дня захисника України.

Рій «Чайка» взяв участь у І(ТГ) етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») (середня вікова група) у онлайн форматі.

Також учні школи були учасниками ІІ етапу Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської і студентської молоді ім. Т. Шевченка. 9 листопада, у День української писемності та мови, здобувачі освіти залучилися до активної участі в написанні радіодиктанту національної єдності.

21 листопада до Дня Гідності і Свободи в школі було проведено тематичні виховні заходи: година спілкування «Вони пішли у вічність, щоб Україну зберегти»(6 кл. Бовкун І.М.), «Вільні творять майбутнє» (7-8 кл. Яресько Н.В.), «Герої не вмирають» (10 кл. Постол Л.М.), брейн-ринг «Гідні бути українцями» (9,11 кл. Ярмош М.М., Абовян Н.І.), флешмоб «Голуб пам’яті і миру»(1-4 кл.)

З метою гідного вшанування пам’яті жертв геноциду українського народу в роки голодомору 1932-1933 р.р. для учнів 9 класу проведено екскурсія в шкільному музеї, під час якої школярі дізналися про причини, початок та наслідки страшної трагедії. А також було проведено уроки пам’яті « Твій біль, Україно» ( 10 кл. Посол Л.М.), « Пам`яті жертв голодомору» (5 кл. Скороход Р.М.).

22 січня Україна відзначає День Соборності України. З нагоди цього свята відбулася виставка малюнків «Моя Україна — ти в світі єдина» та у бібліотеці організована виставка «Соборність — свято єдності».

До Дня рідної мови в Плугатарському ЗЗСО стартував тиждень української мови. Він розпочався святом для учнів 4-5 класів «Її Величність - Мова», потім був проведений квесті «Лабіринти мови».

Відзначаючи 150-річчя з дня народження Лесі Українки нашому закладі пройшла виставка творів поетеси. Учні 4 класу продемонстрували свої знання біографії Лесі Українки та вміння декламувати її твори.

Вшановуючи великого Українського Кобзаря, здобувачі освіти декламували вірші поета.

Учнівський та педагогічний колективи долучилися до акції "Паска на передову", яка була організована ГО "Талалаївська спілка учасників АТО" та Талалаївською селищною територіальною громадою.

У другу неділю травня відзначають свято – День Матері. Напередодні цього свята, учні початкових класів взяли участь в акції «Мамо, я тебе люблю!». Кожна класна родина приготувала стіннівки з привітаннями. Учні виготовили святкові вітальні листівки, які були подаровані матусям.

Педагогічний колектив школи проводить значну роботу по правовому та моральному вихованню учнів. Учителі на уроках і виховних годинах прищеплюють повагу до Конституції України, державних символів, прав і свобод громадян.

Адміністрацією закладу та класними керівниками проводиться робота з батьками та учнями щодо попередження правопорушень серед неповнолітніх: профілактичні бесіди з питань навчання та виховання учнів. Практичний психолог школи індивіду­ально працюють з батьками та учнями, що по­требують підвищеної педагогічної уваги, з ними проводиться робота щодо корекції поведінки дітей.

З метою соціального захисту дітей, запобігання безпритульності та бездоглядності, педагогічним колективом постійно здійснюється контроль за відвідуванням учнями навчальних занять.На постійному контролі перебуває шкільна документація (книги обліку відсутніх, класні журнали, медичні довідки, письмові пояснення батьків щодо причин відсутності дітей на уроках), проводяться рейди контролю за відвідуванням, за наслідками проведеної роботи зроблено детальний аналіз стану відвідування учнями школи, у кінці І семестру видано відповідний наказ по школі.

19 грудня, у день Святого Миколая, до школи завітав Святий Миколай , який привітав дітей солодкими подарунками.

З метою пропаганди серед молоді бережливого ставлення до природи учні школи взяли участь у районному дистанційному конкурсі «Новорічна композиція».

З 17 по 21 травня 2021 в рамках Тижня безпеки дорожнього руху для здобувачів освіти Плугатарського ЗЗСО І-ІІІ ступенів проведено виховні години за тематикою: «Безпека на дорозі залежить від кожного», «Правила дорожнього руху і безпечна поведінки на вулицях та дорогах», урок - гра «Безпека на дорозі».

Велика увага в школі приділяється естетичному вихованню учнів. Протягом 2020-2021 н.р. організовувалися різноманітні заходи, які формували в учнів естетичні погляди, смаки, почуття прекрасного, розкривали нові таланти:привітання до Дня вчителя, новорічний брейн–ринг для старшокласників, квест-гра « Новорічна подорож» для середніх класів, розважальна новорічна програма для учнів початкових класів, концертно розважальна програма «Ми з матусею разом» присвячена 8 Березню.

Не всі заплановані виховні заходи були проведені або організовані на належному рівні з причин карантинних обмежень. Також слід звернути увагу на покращення діяльності учнівського самоврядування школи.

7. Збереження і зміцнення здоров’я учнів та працівників.

Медичне обслуговування учнів та працівників школи організовано відповідно до нормативно-правової бази. Щорічно на базі центральної районної лікарні діти проходять медичне обстеження. Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи у школі формуються спеціальні медичні групи, а також уточнені списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік. Відповідно цих списків видається наказ по школі. Медичне обслуговування працівників школи організовано також на базі ЦРЛ. Вони щорічно проходять поглиблений медичний огляд відповідно до графіку. Працівники їдальні проходять медичні огляди два рази на рік. Огляди відбуваються за рахунок бюджету. Проходження медичного огляду фіксується в санітарних книжках установленого зразка, які реєструються і зберігаються у директора школи.

Важливим аспектом збереження здоров’я учнів є створення умов для раціонального харчування дітей протягом перебування у школі. Організація харчування учнів закладу регламентується законами України «Про освіту» (ст. 25), «Про загальну середню освіту» (ст.22), «Про охорону дитинства» (ст. 5), Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», іншими нормативними документами. Згідно з вищезазначеними документами, учні 1-4 класів забезпечуються безоплатним одноразовим харчуванням проплату за них здійснювали сільські ради- І семестр. ІІ семестр- селищна рада. А також діти пільгових категорій харчуються безкоштовно. Гаряче харчування 75 учнів 1-11 класів відбувається згідно графіку на 2-4 перервах у їдальні школи. Встановлено графік чергування вчителів у обідній залі.У квітні проведено перевірку санепідемстанції по дотриманню санітарних вимог . Впроваджено програму НАСРР.

8. Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педколективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу, та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи. Наказом по школі призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі, створено службу з охорони праці, сплановані заходи.

На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У школі в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, майстерня, спортзал має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщеннях школи розміщено кілька стендів по безпечній поведінці. Питання охорони праці та попередження травматизму неодноразово обговорювалися на нарадах при директорові.

Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання. В школі розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, проведена відповідна робота з учителями. Причини виникнення травм з’ясовуються, аналізуються, відповідно до цього складаються акти та проводяться профілактичні заходи.Протягом року випадків травмування учнів в школі не було.

9. Фінансово-господарська діяльність.

Будівля школи прийнята в експлуатацію 30 років тому. Адміністрація школи разом з колективом постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її у робочому стані. Фінансування потреб школи проводиться районним центром фінансово-господарського обслуговування закладів та установ освіти відділу освіти Талалаївської селищної ради з січня м-ця..На ремонт школи надали спонсорську допомогу СТОВ «Разом з КЕРНЕЛ» на 15000 грн . По 50000 грн виділено кошти селищної ради і СТОВ «Разом з КЕРНЕЛ» на заміну вікон на пластикові. Встановлено 9+6 =15вікон .Протягом навчального року систематично здійснювалася виплата заробітної плати, доплат працівникам школи. Школа має комп’ютерний клас 12+1,(старий) та є проблема з інтернетом, а це становить певні труднощі у роботі навчального закладу. 1-3 класи які навчаються по НУШ забезпечені сучасними дошками, та меблями.,технічні засоби навчання та дидактичні матеріали. Кабінет де навчатиметься 1 клас проведено ремонт, має проектор та екран, але не має ще ноутбука ,нової дошки, ящиків для доробок дітей, меблів . Школа забезпечена дезінфікуючими засобами .

Адміністрацією школи приділяється достатньо уваги естетичному вигляду навчального закладу.. На квітниках щороку висаджуються квіти, які протягом літа доглядаються учнями школи, але в цьому році вони доглядаються вчителями та обслуговуючим персоналом. Фарбується огорожа, спортивний майданчик, біляться бордюри, дерева, зовнішній туалет. Обслуговуючим персоналом проводиться скошування трави(потрібна бензокосілка) на газонах, винесення та періодичне вивезення сміття з території школи.

11. Управлінська діяльність.

Управління школою здійснюється згідно річного плану роботи школи, плану внутрішкільного контролю та календарних планів вчителів-предметників і планів виховної роботи класних керівників. Така система планування, що відпрацьована у школі і заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників навчально-виховного процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток школи.

У навчальному закладі в наявності усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу.

Контроль - це важлива, складна та об’єктивно необхідна функція управління. У школі ефективність здійснення контролю зумовлює якість реальних і подальше прогнозування бажаних показників розвитку закладу освіти, його навчально-виховного процесу та діяльності всього шкільного колективу. Контроль дозволяє тримати в полі зору управління найважливіші питання школи, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні явища, знаходити невикористані резерви, підтримувати оптимально трудову атмосферу в колективі. У школі адміністрацією використовується багато різних форм контролю за станом навчально-виховного процесу і, в першу чергу, таких традиційних як вивчення викладання стану предметів та виконання навчальних планів та программ, перевірка класних журналів, щоденників,зошитів тощо. Аналіз результатів внутрішньошкільного контролю знаходить відображення у рішеннях педагогічної ради школи, відповідних наказах по навчальному закладу. Крім контролю за рівнем знань та навчальних досягнень учнів проводяться систематичні дослідження стану відвідування занять та стану навчальної дисципліни. За результатами моніторингу адміністрація школи приймає певні управлінські рішення щодо конкретних учителів та учнів.

Основними формами спілкування є інформаційні наради, індивідуальні бесіди, п’ятихвилинки. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а заради позитивного кінцевого результату. У зв'язку з цим я надаю колегам більше самостійності, відповідно їхній кваліфікації і характеру роботи, створюю необхідні умови для самореалізації. У кожному зі своїх підлеглих бачу, насамперед, особистість у всьому розмаїтті її людських якостей і властивостей.

Директор Л.Загурська

16.06.2021р

Кiлькiсть переглядiв: 8

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.