Кібер-агресія

Інтернет надає нові можливості для ображання. Люди можуть розміщувати вІнтернеті плітки, фотографії або іншу особисту інформацію тавідправляти зловмисні повідомлення, анонімно або під чужим ім'ям. SMS-повідомлення ітелефони зкамерами нелише відкривають нові можливості для розваг, айнадають можливості для зловживання. Якщо ушколі дитину можуть образити зазвичай лише під час їїперебування там, точерез Інтернет образники можуть досягти своєї жертви вбудь-який час. Коло людей, яких вони можуть ображати вонлайні, також більш широке. Якщо вашій дитині подобається спілкування вонлайні, слід заздалегідь обговорити знею ціризики інадати рекомендації щодо того, щомає робити дитина, коли їїбудуть ображати.

Цеважливо, оскільки:

 • Кібер-агресія зазвичай має місце завідсутності дорослих.
 • Діти часто вважають, щоїхні батьки можуть лише погіршитивсе.
 • Анонімність танизький ризик бути спійманими спонукають людей робити те,щовониб незробили заінших обставин (наприклад, казати речі, якіб вони несказали іншій людині віч-на-віч).
 • Кібер-агресія єтехнічно простою. Відправлення зловмисних повідомлень або розміщення зловмисного тексту для широкої аудиторії вимагає лише кілька клацань мишею.

Підказка


Навіть якщо ваша дитина нестикалася зобразами вІнтернеті, поговоріть ізнею про таке:

 • Неслід розповсюджувати свою контакту інформацію або приватні матеріали, наприклад фотографії, незваживши ретельно наслідки цих дій. Онлайнова дружба може закінчитися, іколи цестанеться, персональна інформація може бути відправлена небажаним людям.
 • Кожен має право наповажне ставлення досебе вІнтернеті.
 • Виможете закрити чат, електронну пошту або комп'ютер вбудь-який час, коли забажаєте.
 • Діти повинні розповідати батькам про негативний досвід.

Пам'ятайте


Інтернет єпредметом таких самих норм ізаконів, яківсе вреальному житті. Звинувачувати таображати інших людей вонлайні неправильно. Цеможе розглядатися якдискредитація іспричинити покарання тавідповідальність зазавдану шкоду. Може статися, щовідмінити дію, для якої знадобилося лише кілька клацань мишею, буде важко, ідіти зазвичай нерозуміють, наскільки серйозною може стати ситуація.

Пам'ятайте, щовбільшості випадків анонімних користувачів можна відстежити. Однак поліція невдаватиметься дожодних дій, якщо немає причин підозрювати злочин.

Якщо ваша дитина отримує зловмисні повідомлення електронною поштою абоSMS:

 • Скажіть дитині, щовона неповинна відкривати такі повідомлення або інші повідомлення від незнайомої людини.
 • Неслід відповідати натакі повідомлення. Однак варто зберегти їхнавипадок, якщо ситуацію необхідно буде розв'язувати зіншою людиною.
 • Якщо вивиявите, щовідправник ходить дотієї самої школи, щойваша дитина, зв'яжітьсязішколою.
 • Якщо образи продовжуються, необхідно змінити адресу електронної пошти або номер телефону дитини.

Пам'ятайте:

 • Зловмисні повідомлення можна зберегти для подальшихдій.
 • Можна скоригувати настройки програми електронної пошти, щоб вона направляла повідомлення від певного відправника доокремої папки. Утакому випадку вашій дитині непотрібно буде їхчитати.
 • Якщо визнаєте адресу електронної пошти відправника, можете відправити копію зловмисного повідомлення постачальнику інтернет-послуг зпроханням скасувати зазначену адресу електронної пошти.
 • Якщо винезнаєте адреси відправника, попросіть вашого постачальника інтернет-послуг надати вам допомогу.

Якщо вивиявили вІнтернеті зловмисні тексти або фотографії, щостосуються вашої дитини:

 • Збережіть всі сторінки, девизнайшли цей матеріал, для подальшихдій.
 • Якщо насайті або вйого адресі зазначено, хто єпостачальником послуг, зв'яжітьсязним.
 • Постачальник послуг може видалити текст і,можливо, розкрити автора.
 • Можете також попросити свого інтернет-оператора зв'язатисязадміністратором зазначеного сайту івимагати видалення такого матеріалу.
 • Якщо образа особливо серйозна іскладає собою злочин, зверніться доміліції.

Діти тамаркетинг вІнтернеті

Інтернет надає рекламодавцям ефективний спосіб досягнення дітей імолоді, атому багато товарів, які вони обожнюють, рекламуються вІнтернеті.

Спрямований надітей маркетинг регулюється законодавством

Маркетинг, спрямований надітей тамолодь, оцінюється ірегулюється більш суворо, ніж маркетинг, спрямований надорослих, оскільки неповнолітні єбільш піддатливими довпливу маркетингу. Закон України «Про рекламу» містить низку вимог щодо маркетингу, спрямованого нанеповнолітніх.

Щовиможете зробити:
 • Використовуйте Інтернет разом іздитиною інавчайте їївиявляти рекламу таоцінювати їїцілі.
 • Повідомляйте організацію зпитань захисту прав споживачів або постачальника інтернет-послуг про невідповідну рекламу.

Захистіть свою дитину від прямого маркетингу


Прямий маркетинг через електронну пошту або SMS дозволено лише запопередньої згоди людини, якій направляються рекламні повідомлення. Коли ваша дитина надає особисту інформацію, щоб взяти участь вінтернет-змаганні, вона може необережно дати згоду напрямий маркетинг.

Служби, заякі треба платити танаяких можна здійснювати покупки вонлайні

Будь-які покупки, які робляться через Інтернет або мобільний телефон, мають здійснюватися дорослим чибути ухваленіним.

Підказки:

 • Погодьте здитиною правила інтернет-шопінгу.
 • Попросіть свого оператора встановити намобільному телефоні дитини необхідне блокування або ліміти витрат нарозмови таSMS.
 • Створіть для себе ідітей сімейну адресу електронної пошти, яку вони можуть використовувати, якщо хочуть купити щось вонлайні.

Особиста інформація тафотографії дітей вІнтернеті


Унашій родині заведено, щоодин ізбатьків завжди перевіряє надійність інтернет-служби перед тим, якдіти нададуть донеї будь-яку інформацію.Зазвичай заповнювати інформаційний запит непотрібно, тому мирекомендуємо нашим дітям надавати лише обов'язкову інформацію.

Набагатьох веб-сайтах користувачів просять зареєструватися або вінший спосіб надати персональну інформацію для того, щоб отримати певну винагороду (наприклад, доступ допослуги, участь лотереї, безкоштовні продукти) або взяти участь угрупі спілкування. Комерційні компанії можуть збирати контактну інформацію про дітей тамолодь для маркетингових цілей, але перш ніж проводити маркетинг, вони повинні узаконний спосіб отримати згоду.

Однак адміністратори веб-сайтів незавжди можуть забезпечити конфіденційність особистої інформації, навіть якщо цідані захищено Законом про захист інформації. Навчіть дітей бути обережними, надаючи особисту інформацію.

Підказки


Визначте підходи тапогодьте їхздитиноюУбільшості випадків корисно домовитися здитиною щодо принципів надання особистої інформації через Інтернет. Якщо видозволяєте дитині надавати таку інформацію, томаєте знати про надійність сайтів, наякі вона надана.

Перевірте політику конфіденційності
Радимо переконатися, щовикористовувана служба дотримується відповідної політики конфіденційності. Така політика має пояснювати, яквикористовуватиметься особиста інформація, атакож визначати період тамету їївикористання.

Надавайте лише обов'язкову інформацію
Зазвичай немає потреби вводити нічого, крім невеликого обсягу обов'язкової інформації. Коли виреєструєтеся нанову послугу, їїпостачальник, якправило, запитує, чихочете виотримувати повідомлення прямого маркетингу. Виможете сказати «Ні»напочатку, але якщо вивипадково дали свою згоду, томожете скасувати її,зв'язавшисьізпостачальником послуги. Рекомендується створити сімейну адресу електронної пошти, яку витаваші діти будуть використовувати уразі надання особистої інформації вонлайні.

Незберігайте особисту інформацію вбраузері
Нерекомендується зберігати особисту інформацію увеб-браузері таінших програмах, з'єднанихізІнтернетом.

Розміщення фотографій таособистої інформації про дітей

Розмістити вІнтернеті фотографії, зроблені телефоном ізкамерою або цифровим фотоапаратом, можна просто ішвидко. Якщо виопублікуєте знімок вІнтернеті, буде важко запобігти його розповсюдженню, зміні або використанню врізних контекстах. Копії фотографії можуть легко опинитися удекількох місцях, іїхбуде дуже важко видалити повністю. Подумайте, перш ніж розміщувати особисту інформацію разом ізсвоїм фото.

Розміщення чиєїсь фотографії або особистої інформації, наприклад, навеб-сайті школи вважається розкриттям особистої інформації, яке завжди вимагає згоди від особи, інформацію якої розміщують. Ті,хто надає особисту інформацію, мають право перевірити їїтазанеобхідності скоригувати. Дітей слід попередити про недоцільність публікування особистої інформації навласних веб-сайтах тавонлайнових щоденниках (блогах).

Детальна інформація:
Використання особистої інформації регулюється:

 • Законом про охорону інформації
 • Нормами захисту конфіденційної інформації йелектронних засобів зв'язку

Пам'ятайте:
Непотрібно надавати особисту інформацію, якщо винезнаєте особу, яка їїзапитує, імету, зякою цяінформація використовуватиметься.

Як контролювати поведінку дітей вІнтернеті

Здійснювати батьківський контроль поведінки дітей вІнтернеті можна задопомогою різного програмного забезпечення, зокрема засобів батьківського контролю, якіпропонує операційна система Windows Vista абопрограма Kaspersky Internet Security.

Користуючись цимпрограмним забезпеченням, визможете відфільтрувати шкідливий вміст, з’ясувати, якісайти насправді відвідує ваша дитина іщовона нанихробить, установити часові рамки використання комп’ютера вцілому йІнтернету зокрема, блокувати деякі небажані діїзбоку ваших дітей тощо.

Батьківський контроль уWindows Vista

Батьківський контроль уKaspersky Internet Security 7.0

Безпечне використання Інтернету дітьми різного віку

До7роківВід 7до9роківВід 10до12роківВід 13до15років

До7років

Гарні звички удітей виробляються вже під час перших відвідуваннь Інтернету. Аоскільки діти дошкільного віку намагаються дотримуватись встановлених батьками правил, тоценелише впливає наїхвиховання, айсприяє розвитку користувацьких навичок.Діти віком до7років незавжди можуть розуміти розміщену вІнтернеті інформацію, зокрема відрізняти корисну інформацію від некорисної, наприклад, фактичний вміст від реклами. Батьки повинні допомагати своїм дітям знаходити підходящий матеріал. Діти часто небачать різниці між використанням Інтернету або ігор тастворенням малюнків накомп'ютері.Батькам потрібно встановити правила використання комп'ютера дітьми віком до7років.
 • Час, проведений закомп'ютером, має бути обмеженим, щоб нешкодити здоров’ю.
 • Комп'ютер має стояти укімнаті, якою користуються всі члени сім’ї,наприклад увітальні. Бажано, щоб біля дошкільнят під час використання ними Інтернету знаходився хтось іздорослих.
 • Доступ дітей дошкільного віку доІнтернету повинен бути обмеженим знайомими сайтами, щозаздалегідь визначені батьками. Більш досвідчені діти можуть шукати знайомі сайти задопомогою меню «Вибране» увеб-браузері.
 • Найбезпечнішим рішенням єстворення для дитини персонального операційного середовища, дедоступ доІнтернету обмежено лише визначеними сайтами.

Від 7до9років

Діти молодшого шкільного віку використовують Інтернет нелише вдома, айудрузів таушколі. Батьки мають виробити відповідні правила щодо використання Інтернету їхніми дітьми. Діти віком від 7до9років вже можуть розуміти побачене. Однак вони невміють користуватися матеріалом, який пропонує Інтернет, зокрема матеріалом (зображеннями, текстами або звуками), який невідповідає їхнім віковим особливостям. Розповіді про цетапояснення різних речей, зякими діти можуть зіштовхнутися вІнтернеті, допоможуть їмстати відповідальними іспроможними працювати самостійно ібезпечно вонлайні. Щоб допомогти своїм дітям, батьки можуть поділитися власними думками тадосвідом щодо використання Інтернету.Діти увіці від 7до9років щепотребують нагляду таконтролю збоку батьків під час використання Інтернету. Батькам потрібно виробити правила щодо використання Інтернету їхніми дітьми, апотім коригувати їхуміру дорослішання дітей.
 • Вдома використовувати Інтернет варто все щеуприсутності батьків. Цегарантує, щовони будуть поруч здітьми убудь-якій проблемній ситуації.
 • Якщо комп'ютер стоїть узагальній кімнаті, використання Інтернету стає частиною повсякденного життя сім’ї.
 • Дитина може щенебути спроможною самостійно визначити надійність веб-сайту, тому вона повинна завжди звертатися задозволом батьків, перш ніж розмістити особисту інформацію вІнтернеті.
 • Чат-кімнати таінші види публічного онлайнового спілкування можуть бути все щенепідходящими для дитини. Адреса електронної пошти, використовувана уцьому віці, має бути спільною сімейною адресою електронної пошти.
 • Створення облікового запису для дитини зобмеженими користувацькими правами допомагає їйнавчитися використовувати комп'ютер самостійно.Дізнатися більше:Безпечне робоче середовище.
 • Програми фільтрування також можуть запобігти доступу донепідходящих сайтів, але батьки все щеповинні контролювати дітей під час користування ними Інтернетом.

Від 10до12років

Школярі, можливо, вже знають, яквикористовувати Інтернет урізних цілях. Батьки можуть підтримати свою дитину, ознайомившись ізсайтами, якими користуються їхні діти відома, дізнатися про їхнє хобі або інші інтереси, пов’язані змережею. Дорослі можуть також використовувати Інтернет для планування певних подій, які стосуються всієї сім’ї.Цедає змогу батькам ідітям обговорювати сайти, які єнадійними ізаслуговують надовіру, атакож деможна знайти достовірну таякісну інформацію. Щоб дізнатися, якперевірити веб-сайт, скористайтеся порадами, щомістяться заадресоюhttp://www.demos-internet.ru/services.ssl.description.html.Діти увіці від 10до12років все щепотребують контролю збоку батьків, атакож мають дотримуватись правил використання Інтернету. Однак деякі діти можуть порушувати правила йуникати нагляду батьків, якщо вони вважатимуть, щоїхзанадто обмежують або незадовольняють їхні потреби.
 • Батьки мають домовитись іздітьми про те,щоїмдозволено робити вІнтернеті, ащо-- ні.Приклади: відповідальність відправника повідомлення,завантаження файлівіавторські права, встановлення програм.
 • Узгодьте здітьми, яку особисту інформацію вони можуть розміщувати вІнтернеті, атакож розкажіть їмпро ризики, пов'язані зрозкриттям такої інформації.Дізнатися більше:Онлайнові обговорення/Особиста конфіденційність.
 • Діти вже зацікавлені увикористанні чатів або IRC, тому батьки повинні розповідати їмпро безпечне спілкування, атакож слідкувати затим, якїхня дитина спілкується вонлайні.Дізнатися більше:Онлайнові обговорення.
 • Багато дітей єцікавими ідопитливими, тому батьки такім дітям особливо мають наголосити напотребі безпечного йобережного використання Інтернету.
 • Необхідно регулярно оновлювати засоби безпеки комп’ютера.

Від 13до15років

Для дітей уцьому віці Інтернет стає частиною їхнього життя. Вони знайомляться зновими людьми іпроводять чимало часу вонлайні, шукають необхідну інформацію, яка має відношення доїхньої шкільної роботи або відповідає їхнім інтересам. Завдяки більш високому рівню грамотності цевідкриває багато можливостей використання Інтернету. Іноді батькам важко дізнатися про те,щороблять їхні діти вонлайні. Уцьому віці діти також йдуть наризик івипробовують свої можливості— технічні обмеження ізаборони можуть небути ефективним шляхом підвищення безпеки вонлайні.13-15-річнідіти можуть тримати усекреті те,щовони роблять вІнтернеті, особливо якщо батьки раніше нецікавилися, якїхня дитина використовує мережу. Тому важливим євідкрите спілкування ізацікавленість батьків утому, щоробить дитина вІнтернеті.Діти увіці від 13до15років, якіраніше, повинні дотримуватися встановлених правил використання Інтернету.
 • Деякі підлітки все щенеможуть оцінювати деякі речі йпотребують поради дорослої людини, наприклад, утаких питаннях, якрозміщення особистих даних вонлайні.Дізнатися більше:Онлайнові обговорення/Особиста конфіденційність.
 • Питання етики івідповідальність користувача Інтернету єбільш важливими темами для розмови. Наприклад, незаконні завантаження, етикет умережі таавторські права. Діти мають нести відповідальність зате,щовони публікують вонлайні, включаючи їхню особисту інформацію або інформацію, яка може бути незаконною.
 • Батьки повинні проявляти до«онлайнових друзів» дитини інтерес. Також їмварто знати, хто талюдина, зякою їхня дитина познайомилася вонлайні тазбирається зустрітися.
 • Батькам слід уникати занадто емоційних реакцій, навіть якщо вони дізнаються про те,щотрапилося щось «неприємне», коли їхня дитина була вонлайні. Батьки все щеможуть скеровувати дитину довідповідного вмісту. Наприклад, існують гарні доступні онлайнові ресурси про сексуальність таздоров'я,призначені для молодіжної аудиторії. Молодь має бути упевнена втому, щовони можуть поговорити збатьками про будь-що, щопримушує їхпочувати себе незручно вонлайні.

Правила використання Інтернету вдома


Хорошим способом мінімізації небезпек вІнтернеті євизначення тадотримання деяких правил для дітей. Впровадження загальних правил— цехороша нагода поговорити про безпечне використання Інтернету.

 • Час, проведений закомп'ютером, слід обмежити, щоб цененанесло шкоди здоров'юдитини. Ігрова комп’ютерна залежність дітей стала великою проблемою вусьому світі. Вона схожа нанаркозалежність іпотребує серйозної медичної тапсихічної реабілітації.
 • Поставте комп'ютер укімнату, якою користуються всі члени родини, наприклад увітальню. Бажано, щоб біля дошкільнят під час використання ними Інтернету знаходився хтось іздорослих.
 • Доступ дітей дошкільного віку доІнтернету має обмежуватися знайомими сайтами, погодженими заздалегідь. Більш досвідчені діти можуть знаходити знайомі сайти, використовуючи меню «Обране» браузера.
 • Найбезпечнішим рішенням єстворення персонального операційного середовища для дитини, дедоступ доІнтернету обмежено лише визначеними сайтами.

Крім того, надаючи своїм дітям можливість працювати вІнтернеті, пояснітьїм:

 • щоробити, якщо щось викликає внихзанепокоєння підчасроботи вІнтернеті;
 • якзахистити особисті дані;
 • навіщо іякпотрібно стежити забезпекою;
 • якслід поводитися;
 • яккористуватися чатами, групами новин іслужбами миттєвих повідомлень.

Формально укладена угода невиконуватиметься! Регулярно вносьте внеїзміни. Незабувайте перевіряти виконання цієї угоди дітьми. Якцеробиться? Ознайомтесь здодатковою інформацією:Засоби батьківського контролю

Інтернет пропонує дітям імолоді фантастичні можливості для дослідження, зв'язкутатворчості вонлайні. Однак ізвикористанням Інтернету пов’язані певні ризики. Зокрема, цевікно усвіт, який також належить дорослим імістить матеріали, щонепідходять для дітей.

Якбатьки можуть допомогти дітям мінімізувати ціризики? Нацепитання немає однозначної відповіді, адже ризики варіюються залежно від віку тарівня комп'ютерної грамотності дитини.

Найважливіше— цезробити особисту інформацію накомп'ютері безпечною, тобто захистити комп'ютер від вірусів тарегулярно оновлювати програмне забезпечення. Коли мова йде про дітей, виможете посилити безпеку задопомогою фільтрів тазасобів фільтрування вмісту, які євбагатьох програмах.

Звичайно, важливо, щоб комп'ютерне обладнання було вробочому стані. Однак для дітей імолоді Інтернет єнасамперед соціальним середовищем, вякому можна зустріти нелише друзів, айнезнайомців. Вонлайні вас можуть образити, ошукати, завдати іншої шкоди. Явважаю, щонайкращим захистом єзастосування власного здорового глузду. Дуже важливо проінформувати дітей про небезпеки вІнтернеті, щоб вони поводилися обережно ібули готові обговорювати будь-які проблеми, зякими можна стикнутися під час використання Інтернету.

Кiлькiсть переглядiв: 319

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.