Життя впевнено доводить, що гарне самопочуття дитини в групі продовженого дня (ГПД), бажання відвідувати її безпосередньо залежить від змісту й форм життєдіяльності в позаурочний час, характеру спілкування й відносин, які складаються в їх процесі.

Виховний простір ГПД - це, по-перше, саме середовище, в якому опиняються молодші школярі після уроків, по-друге, це спеціально організований спосіб життя дітей у даному середовищі: їхня діяльність, відносини, події, які з ними відбуваються.
Головне завдання педагога - це створення атмосфери взаєморозуміння, взаємовиручки, поваги і любові, що є основою комфорту, затишку, спокою, самореалізації особистості кожної дитини.

Група продовженого дня є однією із форм виховання дітей і допомагає організувати найсприятливіші умови для їхнього відпочинку, навчання і виховання, поєднання навчально-виховної роботи на уроках і в позаурочний час. Вона забезпе­чує, враховуючи вікові особливості, їхній розумовий, мораль­ний, естетичний, фізичний, духовний розвиток, створює умови для організації продуктивної праці, відкриває можливості все­бічного виявлення і розвитку індивідуальних, здібностей, запи­тів та інтересів дітей.

Успішна робота продовженого дня залежить не тільки від того, наскільки цілеспрямовано спланована робота й на­скільки правильно організований у ній режим. Від раціонально­го, з точки зору педагогічної і гігієнічної побудови, режиму за­лежить підвищення успішності, збереження достатньої праце­здатності і попередження втомлюваності учнів. Дотримання упродовж тривалого часу правильного режиму сприяє зміц­ненню здоров'я, створює життєрадісний настрій і підвищує працездатність школярів. Неухильне дотримання режиму ви­ховує в учнів такі цінні якості як дисциплінованість, акуратність, організованість.

Процессуу чергування в режимі дня праці і відпочинку в свою чергу сприяє збереженню в дітей найвищої працездатності.

Спеціальність вихователя продовженого дня складна, різноманітна за своїми вимогам до його особи і має специфічні педагогічні функції. Група продовженого дня - об'єднання учнів під керівництвом педагога-вихователя, організуючого з ними щодня заняття в позаурочний час відповідно до встановленого режимом роботи відповідно до статуту та плану роботизакладу. Виконання загальних виховних та освітніх програм - головна мета роботи групи продовженого дня.
У плані роботи на тиждень чітко повинні бути прописані основні режимні моменти та заходи,мета і завдання їх організації на кожен день.Основними напрямами планування є: збереження здоров'я та формування здорового способу життя; забезпечення вихованості учнів. Педагог-вихователь планує і організовує життєдіяльність учнів (вихованців, дітей) і здійснює їх виховання. Використовує різноманітні прийоми, методи і засоби навчання. Разом з медичними працівниками забезпечує збереження і зміцнення здоров'я вихованців, проводить заходи, які б їх психофізичному розвитку, відповідає за їхнє життя і здоров'я. Організовує виконання режиму дня, виконання ними домашніх завдань, надає їм допомогу у навчанні, організації дозвілля та в отриманні додаткової освіти, залучаючи їх до художньої та науково-технічної творчості, гурткової роботи та до інших занять за інтересами. Організує з урахуванням віку вихованців роботу з самообслуговування, дотримання ними вимог з охорони праці, техніки безпеки, участь у суспільно-корисній праці.ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ГРУПИ ПРОДОВЖЕНОГО ДНЯ

Режим дня в групі повинен відповідати психолого-педагогічним, гігієнічним і віковим особливостям учнів і сприя­ти перетворенню в єдиний гармонійний процес, навчально-виховну роботу, відпочинок і трудову діяльність школярів.

При плануванні режиму роботи групи продовженого дня необхідно врахувати такі вимоги:

- відповідність режиму віковим особливостям школярів;

- педагогічне забезпечення чергування режимних момен­тів;

- раціональний розподіл часу на навчання, харчування, відпочинок, позакласні і позашкільні заходи, в тому числі максимальне перебування дітей на свіжому повітрі;

- чітку організацію роботи дитячогоколективу, єдність ви­мог до дітей і контроль за їх діяльністю.

Орієнтуючись на рекомендовані режими і беручи до уваги місцеві умови (черговість проведення годин дозвілля і прогу­лянок на території школи, час роботи загально-шкільних гуртків і секцій), вихователь розробляє режим конкретної групи про­довженого дня, враховуючи пропозиції вчителів, побажання батьків.

Режим роботи групи продовженого дня повинен передбачати:

Прогулянкана свіжому повітріпісля уроківне менш як 30 хвилин.

Обід – 30 хв.

Прогулянки, ігри, суспільне корисна праця – 1,5-2 год.

Полуденок – 10 хв.

Самопідготовка– для учнів другого класу – 45 хвилин, третього класу – 1 година 10 хвилин, четвертого класу – 1 година 30 звилин.

Робота в гуртках, заняття за інтересами – 1-1,5 год.

Робочий день групи продовженого дня

Час Вид роботи
1. 12.40-13.00 Зустріч дітей. Організація групи
2. 13.00-13.40 Обід/Прогулянка
3. 13.40-14.40 Прогулянка на свіжому повітрі
4. 14.40-15.00 Дидактичні ігри
5. 15.00-16.30 Гурткова робота («Оригамі». «Чарівний пензлик», «Умілі ручки»)
6. 16.30-17.00 Рухливі ігри на свіжому повітрі
7. 10.00-17.30 Клубна година. (Година спілкування)
8. 17.30-18.00 Ігри в приміщенні. Настільні ігри за вибором дітей (лото, пазли, шахи, ігри з фішками, конструктори)
9. 18.00-18.30 Вихід додому. Спілкування з батьками

Режим дня є законом життя і діяльності всього педагогічно­го та учнівського колективів школи. Психолого-педагогічне значення режиму полягає в тому, що він забезпечує чітку орга­нізацію життя і діяльності педагогів і учнів, виробляє в них від­повідний стереотип, сприяє піднесенню якості всієї навчально-виховної роботи.

Дбаючи про виконання режиму, слід пам'ятати, що зайва регламентація діяльності вихованців стримує їх ініціативу й самодіяльність.Діти повинні мати час побути на самоті або в невеликому колі друзів.

Правила внутрішнього розпорядку складають на основі за­гально-педагогічних вимов до організації і проведення навча­льно-виховної роботи, місцевих умов і можливостей.

Прийом дітей.

Вихователь починає кожен день з перегляду класного журналу, що дозволяє йому познайомитися з навчальними успіхами дітей. В особистій бесіді з вчителями він дізнається про поведінку, успішності, про самопочуття, настрій учнів, про виконання ними різних доручень і обов'язків. На основі отриманої інформації він робить для себе висновки, як побудувати свою роботу в цей день. Іноді йому доводиться вносити деякі зміни в план роботи.

Організація харчування.

Організація харчування вимагає від вихователя своєчасно направити в їдальню чергових, щоб вони накрили столи. Під час обіду вихователь стежить за:апетитом і самопочуттям дітей; дотриманням санітарно-гігієнічних норм і норм харчування; культурою поведінки за столом; культурою прийому їжі; поставою вихованців.Після обіду кожен вихованець відносить за собою посуд, чергові витирають столи; не рекомендується переходити до активної діяльності 15-20 хвилин, щоб не порушувалося травлення.

Організація активного відпочинку на свіжому повітрі.

Перед прогулянкою вихователь повинен перевірити ділянку для запобігання дитячого травматизму (при виявленні сторонніх предметів поставити до відома адміністрацію школи). У залежності від погодних умов вихователю необхідно простежити за одяганням дітей.

Правила одягання:

1. Одягатися потрібно знизу вгору, тобто спочатку вдягають теплі штани, кофти, потім верхній одяг і взуття.

2. Всі гудзики мають бути застебнуті правильно, шнурки зав'язані акуратно.
3. Вихователь перевіряє, як одягнені діти (можна проводити цю процедуру в ігровій формі, наприклад, оголосивши конкурс на швидкість і акуратність). Виходячи з цілей і завдань, необхідно проінструктувати дітей про поведінку під час прогулянки, про правила безпеки з метою запобігання травматизму. Інструктаж повинен бути коротким, чітким, доступним дітям. Під час перебування на повітрі вихователь проводить роботу відповідно до плану, стежить за самопочуттям і настроєм дітей. Після закінчення прогулянки вихователь підводить підсумки, забезпечує порядок повернення до школи, організовує роздягання і стежить за тим, щоб діти привели в порядок взуття та одяг. По суті, всі обов'язки вихователя до початку самопідготовки зосереджені на вирішенні однієї задачі: як краще з допомогою активного відпочинку і з виховної користю для дітей підготувати їх до самостійної навчальної роботи під час самопідготовки.

Самопідготовка.

Найскладнішим напрямом діяльності вихователя є організація самопідготовки. Самопідготовка - щоденне навчальне заняття учнів у групі продовженого дня, що передбачає виконання завдань вчителів. Успіх самопідготовки в значній мірі залежить від проведеного на уроці закріплення, тому вихователю необхідно дізнатися у вчителя, як засвоїли матеріал вихованці, - це полегшить його роботу. Вихователь організовує роботу дітей під час самопідготовки, стежить за дисципліною, виховує звичку самостійно вчитися, бере під свою опіку школярів, які відстають у навчанні. Вихователь не вчитель, він не веде пояснень предмета, не інструктує, як потрібно виконувати завдання, він лише допомагає учням виконувати завдання вчителя.

У групі продовженого дня рекомендується встановлювати такий порядок виконання завдань: починати з самого складного завдання; чергувати види діяльності; закінчувати більш легкими завданнями.

Приблизний порядок виконання завдання:(1.Математика2.Читання 3.Письмо 4. Природознавство).

При організації самопідготовки кожному учневі необхідно виконати наступні умови:

намітити план дій;

порядок виконання робіт;

послідовність виконання операцій;

розподілити власні сили та час.

Для виконання домашніх завдань необхідно підготувати робоче місце заздалегідь. Учні початкової школи часто мимоволі відволікаються від виконання завдань з причини невміння організувати свою діяльність.Тому перед початком занять вихователь повинен перевірити готовність учнів до роботи. При організації самопідготовки зазвичай проявляються складнощі з плануванням особистої роботи тих учнів, яким потрібна кваліфікована допомога вихователя. Вихователю необхідно відразу підготуватися до роботи з такими учнями, не відволікаючи від роботи інших. Під час самопідготовки необхідно робити перерву через 20-30 хвилин для активного відпочинку. Інакше стомлюваність дитини настане дуже швидко. На всю самопідготовку необхідно витрачати не більше 1 години.


РУХЛИВІ ІГРИ
СВІТЛОФОР

На майданчику креслять дві лінії на відстані 5-6 метрів один від одного. Гравці стоять за однією лінією. Ведучий стоїть між лініями приблизно посередині спиною до граючих. Ведучий називає якийсь колір. Якщо у граючих цей колір присутній в одязі, вони безперешкодно проходять повз ведучого за іншу лінію. Якщо такого кольору в одязі немає, то ведучий можедозволити, щобперебігав простір між лініями гравця. Осаленний стає ведучим.

БІЛКИ, ГОРІХИ, ШИШКИ

Всі хлопці встають, взявшись за руки, по три людини, утворюючи «біляче гніздо». Між собою вони домовляються, хто буде «білкою», хто - «горіхом», хто - «шишкою». Водящий один, гнізда у нього немає. Є в цій грі ще і ведучий, який вимовляє слова: «білки», «шишки», «горіхи». Якщо він сказав «білки», то всі білки залишають свої гнізда і перебігають в інші. У цей час ведучий займає вільне місце в будь-якому гнізді, стаючи білкою. Той, кому не вистачило місця в гніздах, стає ведучим. Якщо ведучий каже: «горіхи», то місцями змінюються горіхи і ведучий, який зайняв місце в гнізді, стає горіхом. Водящий і ведучий можуть бути різними людьми, а може обидві функції виконувати одна людина. Провідним може бути подана команда: «білки, шишки, горіхи», і тоді міняються місцями відразу все.

КІТ І МИШІ

На відстані 10 метрів креслять дві лінії: за однією - будиночок «кота», за іншою - будиночок «мишей». Водящий - «кіт» спить у своєму будиночку, а «мишенята» йдуть до нього зі словами: Вийшли миші якось раз Переглянути котра година. Раз, два, три, чотири, Миші смикнули за гирі ... (В цей момент «миші» підходять до «кота» і навіть можуть його помацати.) Раптом пролунав страшний дзвін.Миші порозбігалися.Після слова «геть» кіт прокидається і біжить наздоганяти мишей. Мишки повинні сховатися в своєму будиночку. Ті ж, кого кіт зловив, вибувають зігри або міняються ролями з котом.

БЕРЕГ І РІКА

Ця гра вимагає від хлопців уважності. На землі креслять дві лінії на відстані приблизно в один метр. Між цими лініями - «ріка», а по краях - «берег». Всі хлопці стоять на «берегах». Ведучий подає команду: «РІКА», і всі хлопці стрибають у «річку». За командою «БЕРЕГ» все вистрибують на «берег». Ведучий подає команди швидко і безладно, щоб заплутати граючих. Наприклад: «БЕРЕГ, РІКА, РІЧКА, БЕРЕГ, РІКА, РІЧКА, РІКА ...» Якщо по команді «БЕРЕГ» хтось опинився у воді, то він виходить з гри. Виходять з гри також ті неуважні гравці, які під час команди «РІКА» виявилися на «березі». Гра продовжується до тих пір, поки не визначиться самий уважний учасник. Його можна привітати і почати гру заново.

ТРЕТІЙ ЗАЙВИЙ

Всі стають в коло по парам, в потилицю один одному. Двоє водящих: один тікає, другий - доганяє. Тікаючийможе встатидотретьогопоззаду до однієї з пар, тоді, той хтостояв попереду повинен тікати.

ВСТИГНИНА СВОЄ МІСЦЕ

Два гравці сідають на стільці, що стоять спинками один до одного на відстані 5 метрів. За сигналом ведучого:«Бігом направо!»або«Бігом наліво!»вони біжать назад у вказаному напрямку, оббігають стілець суперника, повертаються до свого стільця і ​​сідають. Переможець: найшвидший учасник.

ЗАЯЧІ БУДИНОЧКИ

Грають,зображуючизайчиків. У кожного - свій будиночок, але у одного (ведучого) будиночка немає. Він підходить до будиночка будь-якого учасника гри і просить: «Будьласка, дай мені будиночок». Зайчик не має наміру поступати незнайомцю свій будинок. Він біжить по колу вправо, ведучий - вліво. Вони оббігають всіх учасників, доторкнувшись до кожного. Той гравець, до якого доторкнулися, повинен зайняти вільний будиночок. По команді ведучого гра зупиняється. Зайчик,якийзалишився без будиночка, водить.


Ігрова діяльність.

Після закінчення самопідготовки необхідно організувати ігрову діяльність.При роботі вкласі-групірекомендується широко використовувати іграшки та ігри, знайомі дітям з дошкільного віку. Це допомагає зняти емоційне та психічне напруження. Гра завжди була невід'ємною частиною життя людини, використовувалася з метою виховання і розвитку підростаючого покоління. На відміну від роботи, яка має певну мету та спрямована на виконання якогось певного завдання шляхом пристосування до вимог безпосереднього оточення, гра внутрішньо складна, не залежить від заохочень ззовні і призводить зовнішній світ у відповідність з наявними у дитини уявленнями. Розглядаючи гру як загальну спонтанно виникає форму виховання, Д.Б. Ельконін підкреслював, що жоден інший вид людської діяльності не утворює навколо себе такого потужного "педагогічного поля". Унікальність гри полягає у тому, що це і є та діяльність, в процесі якої формується людська уява і без якого неможливо творчий розвиток особистості. Позбавити дитини ігрової практики - значить позбавити його головного джерела розвитку: імпульсів творчості, багатства відносин. Необхідні умови для успішної ігрової діяльності: природність; тепла турбота і прийняття; сенситивні розуміння (повний емоційний контакт). Організація ігрової діяльності планується на весьнавчальнийтиждень. При плануванні ігрової діяльності потрібно враховувати такі особливості: не дублювати діяльність першої половини дня (якщо на уроках була висока розумове навантаження, краще даватиігри на розвиток комунікативних навичок або сюжетно-рольові); гра не повинна бути підготовкою до клубноїгодини(якщо гра носить розважальний характер, планується захід іншої спрямованості);
граючі,не повинні заважати тим, хто ще не закінчив підготовку уроків;
гра повинна відповідати віку, фізичному і психічному стану дитини;
використовувати можна тільки педагогічні ігри (психологічні тренінги може проводити тільки фахівець).

Клубнагодина (година спілкування).

Перш ніж приступити до методичних рекомендацій з організації клубного години, хотілося б зупинитися на загальношкільних і групових розвагах. Клубнагодина- це захід, що проводиться у виховних цілях. Вихователь готує його заздалегідь, ставить за мету, завдання, визначає прийоми і методи виховного впливу.

Гурткова робота.

Вихователь може самостійно організувати гурткову роботу в будь-якому напрямку.Гурткова робота так само повинна бути запланована, носити системний і систематичний характер. Кожна дитина може відвідувати не більше двох гуртків.

Година дозвілля.«Спортивна година»

Згідно з орієнтовним режимом дня, «спортивну годину» доцільно проводити після самопідготовки. Вона проводиться з метою відпочинку дітей після розумової діяльності, загарту­вання і зміцнення організму, фізичного їх розвитку, закріплення навичок поведінки у колективі. Особливістю цих занять є те, що вони проводяться у не­вимушеній обстановці, здебільшого у формі гри. Тривалість цих занять залежить від багатьох обставин: втоми, попере­днього виду діяльності, активності учнів, погодних умов. При ознаках перевтоми необхідно перейти до легких вправ чи ігор або припинити їх виконання на деякий час. Оскільки перебу­вання дітей на свіжому повітрі - важливий фактор загартуван­ня, зміцнення здоров'я, підвищення працездатності дітей, тому незалежно від пори року ці заняття слід проводити на свіжому повітрі. Лише в разі негоди (дощ, сильний мороз, завірюха) їх переносять у спортивний зал, актовий зал, коридори. При про­веденні години дозвілля на відкритому повітрі широко викори­стовуються м'ячі,кеглі,скакалки, обручі.У план кожного заняття, як правило, включають від 3 до 5 основних видів фізичних вправ з ходьби, бігу, стрибків, метання, лазіння, а також рух­ливі ігри чи естафети. Вправи мають бути нетривалими і чергуватися з коротко­часним відпочинком. Інтенсивні фізичні вправи і рухливі ігри слід чергувати із спокійними.

«Спортивна година» не дублює урок фізкультури, але має певну структуру. Заняття почина­ється з організації групи і пояснення його змістута інструктажа з техніки безпеки. Після шику­вання в шеренгу, колону чи коло й усвідомлення завдань за­няття діти роблять невеличкий пробіг у повільному темпі (мож­на чергувати з ходьбою), виконують загально-розвиваючі вправи і переходять до основних вправлянь - бігу, стрибків, метань, рухливих ігор, естафеттощо.

У режимі групи продовженого дня бажано організовувати змагання, фізкультурні свята, спортивні вечори. «Спортивна година» може бути дуже різноманітною, але обов'язково доступною віковим особливостям і можливостям школярів. До доступних можна віднести наступні види рухів:

- ходьба звичайна і з різними рухами рук, ніг і тулуба, зви­чайна і швидка ходьба по периметру площадки і зі змінами напрямку руху, ходьба на носочках і п'ятках;

- біг повільний і швидкий, з виконанням завдань по сигна­лу, біг у чергуванні з ходьбою, біг з подоланням нескладних перешкод (перестрибування «канави», перебігання по гімнас­тичнійлавочці та інші).


РУХЛИВІ ІГРИ
СВІТЛОФОР

На майданчику креслять дві лінії на відстані 5-6 метрів один від одного. Гравці стоять за однією лінією. Ведучий стоїть між лініями приблизно посередині спиною до граючих. Ведучий називає якийсь колір. Якщо у граючих цей колір присутній в одязі, вони безперешкодно проходять повз ведучого за іншу лінію. Якщо такого кольору в одязі немає, то ведучий можедозволити, щобперебігав простір між лініями гравця. Осаленний стає ведучим.

БІЛКИ, ГОРІХИ, ШИШКИ

Всі хлопці встають, взявшись за руки, по три людини, утворюючи «біляче гніздо». Між собою вони домовляються, хто буде «білкою», хто - «горіхом», хто - «шишкою». Водящий один, гнізда у нього немає. Є в цій грі ще і ведучий, який вимовляє слова: «білки», «шишки», «горіхи». Якщо він сказав «білки», то всі білки залишають свої гнізда і перебігають в інші. У цей час ведучий займає вільне місце в будь-якому гнізді, стаючи білкою. Той, кому не вистачило місця в гніздах, стає ведучим. Якщо ведучий каже: «горіхи», то місцями змінюються горіхи і ведучий, який зайняв місце в гнізді, стає горіхом. Водящий і ведучий можуть бути різними людьми, а може обидві функції виконувати одна людина. Провідним може бути подана команда: «білки, шишки, горіхи», і тоді міняються місцями відразу все.

КІТ І МИШІ

На відстані 10 метрів креслять дві лінії: за однією - будиночок «кота», за іншою - будиночок «мишей». Водящий - «кіт» спить у своєму будиночку, а «мишенята» йдуть до нього зі словами: Вийшли миші якось раз Переглянути котра година. Раз, два, три, чотири, Миші смикнули за гирі ... (В цей момент «миші» підходять до «кота» і навіть можуть його помацати.) Раптом пролунав страшний дзвін.Миші порозбігалися.Після слова «геть» кіт прокидається і біжить наздоганяти мишей. Мишки повинні сховатися в своєму будиночку. Ті ж, кого кіт зловив, вибувають зігри або міняються ролями з котом.

БЕРЕГ І РІКА

Ця гра вимагає від хлопців уважності. На землі креслять дві лінії на відстані приблизно в один метр. Між цими лініями - «ріка», а по краях - «берег». Всі хлопці стоять на «берегах». Ведучий подає команду: «РІКА», і всі хлопці стрибають у «річку». За командою «БЕРЕГ» все вистрибують на «берег». Ведучий подає команди швидко і безладно, щоб заплутати граючих. Наприклад: «БЕРЕГ, РІКА, РІЧКА, БЕРЕГ, РІКА, РІЧКА, РІКА ...» Якщо по команді «БЕРЕГ» хтось опинився у воді, то він виходить з гри. Виходять з гри також ті неуважні гравці, які під час команди «РІКА» виявилися на «березі». Гра продовжується до тих пір, поки не визначиться самий уважний учасник. Його можна привітати і почати гру заново.

ТРЕТІЙ ЗАЙВИЙ

Всі стають в коло по парам, в потилицю один одному. Двоє водящих: один тікає, другий - доганяє. Тікаючийможе встатидотретьогопоззаду до однієї з пар, тоді, той хтостояв попереду повинен тікати.

ВСТИГНИНА СВОЄ МІСЦЕ

Два гравці сідають на стільці, що стоять спинками один до одного на відстані 5 метрів. За сигналом ведучого:«Бігом направо!»або«Бігом наліво!»вони біжать назад у вказаному напрямку, оббігають стілець суперника, повертаються до свого стільця і ​​сідають. Переможець: найшвидший учасник.

ЗАЯЧІ БУДИНОЧКИ

Грають,зображуючизайчиків. У кожного - свій будиночок, але у одного (ведучого) будиночка немає. Він підходить до будиночка будь-якого учасника гри і просить: «Будьласка, дай мені будиночок». Зайчик не має наміру поступати незнайомцю свій будинок. Він біжить по колу вправо, ведучий - вліво. Вони оббігають всіх учасників, доторкнувшись до кожного. Той гравець, до якого доторкнулися, повинен зайняти вільний будиночок. По команді ведучого гра зупиняється. Зайчик,якийзалишився без будиночка, водить.


ДИДАКТИЧНІ ІГРИ

УВАЖНІ ДОЛОНЬКИ

Мета.Узагальнити знання дітей про слова - назви істот та неістот.

Ігрова дія.Зараз ми потренуємо ваші долоньки.

Правила гри: вчитель називає слова - назви істот та неістот, учні мають «упіймати», плескаючи у долоні, ті слова, які відповідають на питанняхто?

ТЕЛЕГРАФ

Мета.Формувати в учнів уміння визначати кількість складів у слові.

Ігрова дія.Зараз ми з вами будемо телеграфістами і передаватимемо слова до іншого міста (попередньо вчитель пояснює дітям, як працює телеграф).

Правила гри:вчитель називає учню слово, а той має відстукати по парті стільки разів, скільки складів у цьому слові. Усі інші - «контролери»-перевіряютьправильність виконання завдання. Пізніше учні можуть грати самостійно в парах, даючи завдання один одному.

ЛАНЦЮЖОК

Мета.Вдосконалювати вміння дітей ділити слово на склади.

Ігрова дія.Вчитель показує учням ланцюжок (на малюнку або справжній), звертаючи увагу на те, як одне кільце з'єднане з іншим. Потім пропонує створити ланцюжок зі слів так, щоб вони з'єднувались однаковими складами.

Правила гри:клас ділиться на команди (за рядами). Кожній команді вчитель пропонує перше слово, а далі учні самостійно продовжують складати ланцюжок: миша - шапка - картина і т.д. На кожне правильне слово, яке називає команда, вчитель малює на дошці кільце ланцюжка. Якщо хтось помиляється або довго розмірковує, ланцюжок рветься. Перемагає команда, в якої він розірветься найменшу кількість разів.

ЧАРІВНА ПАЛИЧКА

Мета.Формувати в учнів уміння розрізняти окремі звуки у слові.

Обладнання: паличка зі сріблястого або золотистого паперу (чарівна).

Ігрова дія. Зла чаклунка зачарувала деякі предмети в нашому класі. Щоб їх розчарувати, потрібно правильно промовити всі звуки в назві цього предмета.

Правила гри:вчитель торкається якогось предмета в класі чарівною паличкою, а учні хором або по одному називають послідовно всі звуки в назві цього предмета.

ВПІЙМАЙ ЗВУК

Мета.Розвивати в учнів фонематичний слух, формувати вміння розрізняти м'які та тверді приголосні звуки.

Обладнання:фішки на позначення твердих та м'яких приголосних для кожного учня.

Ігрова дія.На початку слів «заховалися» неслухняні звуки. Спробуйте дізнатися, який саме звук «заховався», твердий чи м'який.

Правила гри:вчитель називає слова:лялька, листя, сонце, сто, ніс, носоріг, тінь, тин, а учні визначають, який звук на початку слова, і піднімають відповідні фішки.

ЛОТО В ПАРАХ

Мета.Формувати в учнів уміння виконувати звуковий аналіз слова.

Обладнання:предметні малюнки, фішки з умовним позначенням звуків для кожного учня.

Ігрова дія.Зараз кожний з вас стане шифрувальником і спробує зашифрувати слова за допомогою фішок.

Правила гри:на партах дітей розміщені предметні малюнки та фішки. Один учень кладе малюнок на парту, інший називає його та викладає з фішок звукову модель. Потім учні міняються ролями. Під час гри вчитель ходить між рядами та контролює правильність виконання завдання.

В навчанні грамоти можна використовувати також і наступні ігрові ситуації.

СКІЛЬКИ РЕЧЕНЬ

Учитель читає речення. Учні на пальцях показують, скільки речень у цьому тексті. Виграє той, хто менше припуститься помилок.

ЗЛОВИ П′ЯТЬ СЛІВ

Учитель називає п'ять слів (наприклад: олівець, зошит, ручка, вчитель, навчання) з тим, щоб учні зловили ці слова (плеснули у долоні) у реченнях, які він буде проказувати.

Речення можуть бути наступні:

1) Приведи усе до ладу, щоб були готові зрання: олівець, ручка і зошит - все, що треба для навчання.

2) Бути чемним і привітним - пам'ятай це всюди й завше. Як до класу входить вчитель, привітай, із місця вставши.

3) Сяє зірка на копрі. Ми з Олегом - шахтарі.

4) Засиніли проліски у ліску, у ліску.

(Гра розвиває увагу, привчає прислухатися до слів у реченні)

ЖИВІ СЛОВА

До дошки викликаю трьох учнів (це діти, які будуть виконувати роль слів), а іншим даю завдання скласти речення, в якому стільки слів, скільки дітей стоїть біля дошки.

За малюнком діти складають речення, наприклад: «Їжак несе яблуко». У викликаного учня запитую, в ролі якого слова він буде виступати (або діти самі собі вибирають слова із складеного речення). Класу даєюзавдання поставити слова в такому порядку, щоб вийшло складене речення.

Потім діти, які виконують роль слів, називають кожен своє слово по порядку, і всі чують речення, яке склали колективно.

ПОТЯГ

Дидактична задача:вправляти дітей в правильній артикуляції шиплячих і свистячих приголосних звуків.

Зміст.Як зачин використовується лічилка, яку вимовляє вчитель:

Паровоз кричить:

«Ду-ду

Я іду, іду, іду».

А колеса стукають

А колеса грюкають:

«Так-так-так

так-так-так!»

Якщо знаєш - подай знак.

Діти шикуються в колону, беруться за лікті і імітують рух потягу. Далі вчитель питає, а діти відповідають:«Як їде потяг? (Ч-ч-ч.) Як гуде паровоз? (У-у-у.) Як він випускає пару? (Ш-ш-ш)»

ПІДБЕРИ СЛОВА

Дидактична задача:закріплювати уміння виділяти в словах окремі звуки і визначати той, що розташовує звуків; поповнювати активний словник дітей.

Обладнання:вимпел для нагородження, прапорці.

Зміст.На дошці кресляться три драбинки. Вчитель пропонує дітям назвати слова з певним звуком. Викликається дитина з першого ряду. Якщо вона відповідає правильно, ставиться або малюється прапорець на сходинці драбинки. Потім викликається дитина з другого ряду, з третього. Той ряд, драбинка якого буде пройдена доверху швидше, одержує вимпел.

ХТО УВАЖНІШИЙ

Дидактична задача:розвивати фонемний слух дітей; формувати уміння чути в словах певний звук.

Обладнання:жетони.

Зміст.Діти, прослуховуючи коротку розповідь вчителя (або скоромовку), підраховують і називають слова, що починаються з певного звуку. Перемагає той, хто назве більше слів.

НОВОСІЛЛЯ У НЕЗНАЙКА

Дидактична задача:закріплювати знання дітей про призначення меблів і предметів домашнього побуту.

Обладнання:набори іграшкових меблів (або наочні картинки), лялька Незнайка, запрошувальні листівки.

Зміст.Незнайко одержав нову квартиру. Діти розглядають обстановку і допомагають Незнайкові правильно розставити меблі в кухні, спальні, їдальні, називаючи кожний предмет і пояснюючи його призначення.

ЩО У НАС Є?

Дидактична задача:закріплювати уміння класифікувати предмети за призначенням.

Обладнання:набори наочних картинок (взуття, одяг, посуд, інструменти тощо), фішки.

Зміст.Вчительвимовляєузагальнююче слово, наприклад інструменти, діти вибирають з набору відповідні картинки (молоток, стамеску, шило і т. д.). Хто виконав завдання швидше за всіх, ставить картинки на поличку, називаючи інструменти, і одержує фішку. Вчитель пропонує інше узагальнююче слово.

ЩО ДЛЯ ЧОГО ПОТРІБНЕ?

Дидактична задача:конкретизувати знання дітей про предмети особистої гігієни і предмети побуту; вправляти в описі предметів за опорними словами.

Обладнання:предмети особистої гігієни і побуту (або наочні картинки).

Зміст.Діти розглядають і називають речі особистого користування (зубну щітку, гребінець, мило, рушник, носова хустинка і т. д.). Потім про який-небудь предмет вчитель загадує загадку-опис.

Далі подані ігри для ознайомлення з навколишнім світом, відповідно до тем уроків, на яких їх можна використати.

Тема. Про твій зовнішній вигляд

Мета.Формувати в учнів уміння стежити за своїм зовнішнім виглядом, викликати бажання бути охайними.

Обладнання:лялька, одяг для неї, гребінець, вологі серветки, магнітофон, м'ячик.

Ігровий задум.До нас у клас завітала Лялька-Нечепура. Допоможімо їй стати охайною.

Правила гри.Під музичний супровід учні передають один одному м'яч, коли музика затихає, той, у кого .залишився м'яч підходить до ляльки і «допомагає» їй стати охайною. Розповідає, що потрібно зробити (розчесатися, переодягтися у чисте, вмитися) і сам виконує ті дії, які називає.

Тема. Рід, рідня, родина

Мета.Формувати в учнів уміння ласкаво звертатися до членів своєї родини.

Обладнання:зображення дитини.

Ігровий задум.Петрик (Марійка) дуже любить свою родину, але не вміє звергатися до них так, щоб їм було приємно. Давайте навчимо його (її) говорити ласкаві слова.

Правила гри.Клас поділено на три команди перша складає ласкаві слова про маму і тата, друга - про бабусю і сестру, третя - про дідуся та брата. Перемагає команда, яка складе найбільше ласкавих слів

Тема. Праця батьків їхні професії

Мета.Узагальнити і систематизувати знання учнів про різноманітність професій та важливе значення кожної з них.

Обладнання:паперові зірочки, картки із зображенням різних професій.

Ігровий задум.До нас сьогодні прилітала фея і в декого на парті залишила чарівні сліди (зірочки). Вона попросила, щоб ці учні нагадали нам про професії, які ми розглядали сьогодні на уроці, а всі інші уважно слухатимуть, чи правильно виконується завдання феї.

Правила гри.Учні, які отрималисонечки(їх непомітно підклав учитель), по черзі витягують картку з професією і розповідають усе, що знають про неї, інші учні можуть доповнювати

ХТО ДАЛІ ПРОЙДЕ

У грі можуть брати участь 5—6 учнів, решта — спостерігає. Учасники гри стають уздовж стартової лінії. Ведучий пропонує кожному пригадати найбільше назв дерев і кущів.

Зміст гри:кожен з учасників, йдучи (по черзі) вперед від лінії старту, повинен голосно вимовляти при кожному кроці назву дерева або куща. Зупинятися не можна. Як тільки учасник гри, зробивши крок, не назве дерева, він повинен зупинитися і присісти. В гру включається інший учень. Виграє той, хто пройде далі за всіх. Ведучий супроводжує кожного учасника і стежить, щоб він не сповільнював кроку. Гра проходить дуже жваво. Вона тренує пам'ять дітей, допомагає запам'ятати назви дерев і кущів, які вони побачили під час екскурсії.

Кiлькiсть переглядiв: 1173

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.