Ласкаво просимо!

Раді вітати Вас на сайті нашого освітнього закладу!

Навчальний заклад розташований в селі Плугатар, Талалаївського району, Чернігівської області.
У школі навчається 113 учнів.
У складі педагогічного колективу 21 вчитель.

/Files/photogallery/732/P9010442.JPG

Дякуємо School Champion за наш сайт!


Структура організації навчально-виховного процесу на трьох ступенях навчання.

В проектуванні і реалізації стратегічних напрямків розвитку за ступенями освіти ми йдемо в першу чергу "від учня", тобто декларування та втілювання на практиці ідеї, які відображають відношення школярів до своєї особистої участі в освітньому процесі. Метою будь-якої освітньої системи є створення умов, які забезпечують досягнення учнем відповідного рівня освіти. Ми розуміємо це не тільки як оволодіння відповідними знаннями та вміннями, а і як формування стійких особистісних якостей учнів, необхідних їм в освітньому процесі та після випуску зі школи на протязі всього життя.

Початкова школа (1-4 класи)

Початкова школа поряд із традиційними цілями освітнього процесу на цій ступені навчання - формування базових знань, умінь та навичок - проголошує ціль розвитку пізнавальної мотивації учня та розвитку комунікативних компетенцій учня, тобто навичок культури спілкування та самопізнання.
Призначення початкової школи полягатиме у становленні життєвих навичок особистості учня. Стратегічним напрямком розвитку початкової ступені освіти є створення таких умов, за якими у кожного учня створюється установка, яку можна сформулювати в словах: "Моя школа – школа радості".
Основне завдання початкової школи - створити умови, які допоможуть дитині, яка починає свій освітній шлях, повірити в те, що навчання може і повинно бути для нього успішним, цікавим та привабливим.
У школі І ступеня пропонуються такі освітні програми:

Курс за вибором «Основи економічних знань»;

Естетичне виховання шляхом залучення учнів до гуртків «Юний художник», хореографічний.

- Традиційне навчання, збагачене дидактичним матеріалом з логічним навантаженням.

Основна школа (5-7 класи)

Стратегічним напрямком розвитку середнього ступеню освіти є створення таких психолого-педагогічних умов, при яких у кожного учня створюється установка , яку можна сформулювати в словах: "Я вмію та люблю вчитися" і розвивається відповідний комплекс навчальних умінь та навичок та розвивається відповідна система цінностей та мотивів участі в щоденному шкільному житті.

Продовжуючи цілі початкової школи, основним завданням середньої школи є створення таких умов, які дозволять допомогти учню засвоїти "технології успіху та досягнень", при цьому зберегти загальну емоційно-позитивну орієнтацію на школу. Крім того, реалізація даного стратегічного напрямку буде сприяти створенню у школярів комплексної освітньої мотивації, тобто мотивації з основою не тільки на традиційних мотивах обов'язку, але й мотивів корисності (прагматичні) та мотивів задоволення (отримання радісних відчуттів та можливості самореалізації в процесі освітньої діяльності). В подальшому на старшому ступені навчання, отримані учнями 5-7 класів навички ефективної навчальної діяльності дозволять їм успішно засвоювати зміст будь-якого профілю навчання та усвідомлено проектувати свої майбутні професійні та освітні орієнтири.

У школі ІІ ступеня пропонуються такі освітні програми:

- викладання основ комп’ютерної грамотності ;

- традиційне навчання, збагачене дидактичним матеріалом з логічним навантаженням.

Основна школа (8-9 класи)

Метою цього етапу є рання спеціалізація за обраним напрямком навчання та створення класів допрофільної підготовки.

Головним напрямком роботи з учнями стає формування первинної профільної орієнтації, вдосконалення навичок самостійної інтелектуальної діяльності, початок становлення світоглядної позиції особистості. На рівні 8 - 9 класів учні на базі циклу предметів мають можливість формувати свою індивідуальну освітню стратегію.

Призначення основної школи - розвиток функціональної грамотності учня, функціональних компетенцій, створення умов успішної життєдіяльності в суспільстві, впровадження системи до профільної підготовки до мультипрофільного навчання.

У школі ІІ ступеня пропонуються такі освітні програми:

- курс за вибором «Хімія і життя»;

-викладання основ комп’ютерної грамотності;

- традиційне навчання, збагачене дидактичним матеріалом з логічним навантаженням.

Старша школа ( 10-11 класи, профільне навчання)

Метою педагогічного процесу на даному етапі є завершення середньої освіти на базі профільного навчання з наданням можливості побудови індивідуальної освітньої та професійної стратегії учня на основі його ціннісної позиції.

Стратегічним напрямком розвитку старшого ступеню освіти є створення таких психолого-педагогічних умов, при яких у кожного учня створюється установка: "Я вибираю свій життєвий шлях і хочу вчитися далі".

Тому призначення старшої школи - оформлення життєвого проекту особистості, становлення індивідуально - особистісної технології життєтворчості, орієнтація учня на життєву самовизначеність, майбутню професію, трудову діяльність. Саме старша школа відповідає за досягнення учнем рівня професійної компетентності, саме старша школа повинна підготувати учня до життєвого самовизначення. У зв'язку з цим, головним стає питання те, яким чином той чи інший профіль забезпечує досягнення учнем необхідного рівня базової компетентності та сприяє здійсненню учнем успішного вибору подальшого освітнього та професійного шляху.

У школі ІІІ ступеня пропонуються такі освітні програми:

-біотехнологічний профіль;

- універсальний;

- традиційне навчання, збагачене дидактичним матеріалом з логічним навантаженням.

- між класні предметні факультативи.

Доцільними будуть такі форми викладання: лекція, семінар, практикум, лабораторні заняття. Старшокласники займатимуться дослідницькою діяльністю, оволодіватимуть навичками захисту проектів, основами само презентації, братимуть участь в роботі МАН та у Всеукраїнському конкурсі учнівської творчості.

Таким чином, основним напрямком розвитку школи стане реалізація компетентнісного підходу в освітній взаємодії. Тобто це така практика, при якій відбувається засвоєння кожним учнем комплексу знань, умінь та навичок, який дозволяє учневі розв'язувати життєво значущі завдання як в процесі навчання в школі, так і в подальшому житті.

Питання? Відповідь!

рейтинг
відповіді
перегляди
рейтинг0
відповіді1
перегляди128
рейтинг0
відповіді1
перегляди113
рейтинг0
відповіді1
перегляди127
Задайте Ваше питання
Для того, щоб задати питання на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.